Cesnet - Fond rozvoje Cesnet

Připojení VŠE Praha k systému WARDEN, NERD, a MENTAT
2022
Cesnet (Cesnet)

Program: Fond rozvoje Cesnet

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Rozšíření možností tvorby a prezentace multimediálních záznamů výuky na VŠE
2011 - 2012
Cesnet (Cesnet)

Program: Fond rozvoje Cesnet

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Rozvoj odborné kvalifikace pracovníků VŠE v oblasti správy IT
2011 - 2012
Cesnet (Cesnet)

Program: Fond rozvoje Cesnet

Rektorát
Centrum informatiky (9400)