Připojení VŠE Praha k systému WARDEN, NERD, a MENTAT

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Kontaktní osoba: Ing. Karel Šimeček, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Cesnet
program: Fond rozvoje Cesnet
Celkový rozpočet: 120 000 CZK
Registrační číslo PK-5275
Číslo zakázky: ÚP940012
Připojení VŠE Praha pro zajištění detekce a koordinovaného sběru bezpečnostních anomálií a incidentů s CESNET a datová integrace na systém evidence a hlášení bezpečnostních incidentů na CESNET. Dále je cílem sdílení informací do kolaborativních systémů Warden a MENTAT, provozovaných sdružením CESNET. Přínosem je rozšíření detekčních schopností VŠE Praha, především pak také zlepšení povědomí o bezpečnostní situaci v rámci sdružení CESNET a jeho partnerských organizací.

Projekty řešitele