Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2019
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Kontaktní osoba: Ing. Dana Václavíková
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2019
Celkový rozpočet: 920 000 CZK
Registrační číslo PK-5258
Číslo zakázky: RC940059