Implementace nařízení SDG - Zavedení služby VŠ

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2023 - 31. května 2026
Udržitelnost do: 31. května 2031
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Kontaktní osoba: Anna Majerová
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Min. Vnitra
program: Národní plán obnovy
výzva: Výzva 32 - Digitální služby pro koncové uživatele
Celkový rozpočet: 8 313 746 CZK
Registrační číslo PK-5678
Číslo zakázky: ÚP901253, ÚP903813, ÚP940023
Cílem je úplné fungování Jednotné digitální brány (SDG) prostřednictvím elektronizace 2 procedur: 1) žádost o financování VŠ studia např. formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce, 2) podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou VŠ. Výstupy za VŠE: Tvorba analýzy ke splnění závazků v CID, vývoj služeb jádra produktu včetně implementace NIA, implementace nadstavbových částí jako jsou notifikace o podání žádosti, portál se sdruženými informacemi o stipendiích a dalších možnostech financování, portál se sdruženými informacemi k přijímacímu řízení či technická integrace s OOTS.

Projekty řešitele