Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2022
Celkový rozpočet: 680 000 CZK
Registrační číslo C13-2022
Číslo zakázky: RC940052
Cíle projektu: Implementace vybraných bezpečnostních politik na prostředí VŠE, Spolupráce na koncepci, vytvoření a
průběžné plnění Společné znalostní báze pro KB (SZB), Přizpůsobení a nasazení vybraných vzdělávacích kurzů pro specifické cílové skupiny, Ustanovení Fóra manažerů kyberbezpečnosti VVŠ, Identifikace dobré praxe v oblasti
kybernetické bezpečnosti v prostředí veřejných vysokých škol s ohledem na požadavky legislativy.

Projekty řešitele