Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2022
Celkový rozpočet: 765 000 CZK
Registrační číslo C12-2022
Číslo zakázky: RC940072
Cílem projektu byl rozvoj informačních technologií a procesů zaměřený na elektronizaci správních a studijních agend VŠ ve
vazbě na prioritní téma c) s důrazem na spolupráci zapojených VVŠ.