Úpravy InSIS – integrace spisové služby

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2024 - 31. prosince 2024
Řešitel: Ing. Milan Nidl, MBA
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Pavlíček
Pracoviště: Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024
Celkový rozpočet: 875 000 CZK
Registrační číslo PK-5827
Číslo zakázky:
Cílem projektu je integrace mezi modulem spisové služby ve studijním systému (samostatná evidence dokumentů dle zákona č.499/2004 Sb.) a hlavním elektronickým systémem spisové služby Athena.

Projekty řešitele