Ing. Luboš Pavlíček

Projekty řešitele:

Znalosti jako klíčový element informační společnosti - s návazností na přípravu nového předmětu "Informační společnost"
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Implementace protokolu IPv6, využití a výzkum jeho nových služeb
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Připojení areálu Jarov optickým vláknem
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Pilotní projekt ochrany počítačové sítě před napadením z Internetu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: INFRA 1

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Zvýšení propustnosti počítačové sítě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informatiky (9400)