Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy

Řešené projekty

Prediktivní diagnostika technologických zařízení ITS s využitím přístupů AI
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2023 - 2025

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Využití principů válečných her pro obohacení analýzy bezpečnostních rizik
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Fake news a sociální média
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2021 - 2022
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Úloha interního auditu v kontextu COVID-19 a zvýšených hrozeb informační bezpečnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Social Ties
Grantová soutěž IGA/A (IGA/A VŠE)
2021 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Navigační a platební aplikace nové generace pro podporu rozvoje elektromobility
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Nové metody využití telematických aplikací pro automatizovaný sběr dat o dopravní infrastruktuře
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Aktuální otázky sociálních médií – bezpečnost a ochrana soukromí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2019 - 2020
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Postoje k zavádění a využívání ICT řešení z pohledu vybraných sociálních skupin v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Systém pro nové řešení logistických požadavků s využitím aktuálních dopravních dat
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2019 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Rozvoj elektromobility v ČR v návaznosti na elektrickou přenosovou soustavu, distribuční síť a decentralizovanou výrobu elektrické energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)
2018 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2017 - 2018
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2015 - 2016
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Inovace systému řízení digitální forenzní laboratoře
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Inovativní pohled na hodnotu zákazníka a další faktory ovlivňující řízení marketingu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2013- 2014
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Význam a vliv sociálních sítí na formování informační společnosti a sociálně-ekonomického prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Měření přínosu ICT ke konkurenceschopnosti české ekonomiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Uspořádání konferencí FIS 2011 a 2012
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Management personálních dopadů outsourcingových projektů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Moderní systémové teorie a aplikace v rozvoji oboru informatika
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Využití ICT nástrojů pro podporu hodnocení výkonnosti a motivaci pracovníků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Využití moderních statistických metod a informačních technologií při tvorbě záchranného systému lidských životů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Lidské zdroje v rozvoji a provozu IS/ICT: Konkurence schopnost absolventů českých vysokých škol
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Virtuální organizace: interoperabilita a kredibilita
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Využití nových webových technologií pro podporu výuky a komunikace se studenty
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Práce se znalostmi v prostředí internetu-se zaměřením na optimalizaci vyhledávacích algoritmů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Znalosti jako klíčový element informační společnosti - s návazností na přípravu nového předmětu "Informační společnost"
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Teorie systémové dynamiky a tržní struktury
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Využití znalostního a informačního managementu jako faktoru úspěchu pro české podniky v evropském prostředí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Podpora manažerského rozhodování pomocí manažerských simulátorů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Znalosti a kritické systémové myšlení: Informace, znalosti v hospodářské organizaci vyžadují člověka tvořivě využívajícího ICT
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Mezinárodní spolupráce s John Marshall Law School (Chicago) v oblasti internetového práva
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Cebusnet
CEBUSNET
1998 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Informační management externích datových zdrojů - využití pro managerskou praxi
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Interdisciplinary Information Management Talks
AKTION (AKTION)

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Vědecké zasedání IDIMT 96
AKTION (AKTION)

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)