Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy

Řešené projekty

Konference FIS 2023 - 2024
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Využití informačních technologií pro podporu interních logistických procesů a procesů poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Prediktivní diagnostika technologických zařízení ITS s využitím přístupů AI
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Využití principů válečných her pro obohacení analýzy bezpečnostních rizik
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Fake news a sociální média
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2021 - 2022
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Úloha interního auditu v kontextu COVID-19 a zvýšených hrozeb informační bezpečnosti
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Social Ties
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Navigační a platební aplikace nové generace pro podporu rozvoje elektromobility
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Nové metody využití telematických aplikací pro automatizovaný sběr dat o dopravní infrastruktuře
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Aktuální otázky sociálních médií – bezpečnost a ochrana soukromí
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2019 - 2020
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Postoje k zavádění a využívání ICT řešení z pohledu vybraných sociálních skupin v České republice
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Rozvoj elektromobility v ČR v návaznosti na elektrickou přenosovou soustavu, distribuční síť a decentralizovanou výrobu elektrické energie
2019 - 2023
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Systém pro nové řešení logistických požadavků s využitím aktuálních dopravních dat
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2017 - 2018
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Soutěže nadaných žáků ve virtuální realitě
2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Podpora nadaných žáků základních a středních škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Vzdělávací virtuální prostor pro podporu kognitivního nadání na středních školách
2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Podpora nadaných žáků základních a středních škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2015 - 2016
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Information Systems Management
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Inovace předmětu - "Řízení bezpečnosti informačních systémů"
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

IT Governance
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Studentské projekty
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Inovace systému řízení digitální forenzní laboratoře
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Inovativní pohled na hodnotu zákazníka a další faktory ovlivňující řízení marketingu
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Konference FIS 2013- 2014
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Význam a vliv sociálních sítí na formování informační společnosti a sociálně-ekonomického prostředí
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Laboratoř Systémové Analýzy
2012 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 4. výzva OPPA

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Měření přínosu ICT ke konkurenceschopnosti české ekonomiky
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Uspořádání konferencí FIS 2011 a 2012
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Management personálních dopadů outsourcingových projektů
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Moderní systémové teorie a aplikace v rozvoji oboru informatika
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Využití ICT nástrojů pro podporu hodnocení výkonnosti a motivaci pracovníků
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Využití moderních statistických metod a informačních technologií při tvorbě záchranného systému lidských životů
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Lidské zdroje v rozvoji a provozu IS/ICT: Konkurence schopnost absolventů českých vysokých škol
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Virtuální organizace: interoperabilita a kredibilita
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Využití nových webových technologií pro podporu výuky a komunikace se studenty
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Práce se znalostmi v prostředí internetu-se zaměřením na optimalizaci vyhledávacích algoritmů
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Znalosti jako klíčový element informační společnosti - s návazností na přípravu nového předmětu "Informační společnost"
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Teorie systémové dynamiky a tržní struktury
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Využití znalostního a informačního managementu jako faktoru úspěchu pro české podniky v evropském prostředí
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Podpora manažerského rozhodování pomocí manažerských simulátorů
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Znalosti a kritické systémové myšlení: Informace, znalosti v hospodářské organizaci vyžadují člověka tvořivě využívajícího ICT
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Mezinárodní spolupráce s John Marshall Law School (Chicago) v oblasti internetového práva
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Cebusnet
1998 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 4. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Informační management externích datových zdrojů - využití pro managerskou praxi
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Interdisciplinary Information Management Talks
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Vědecké zasedání IDIMT 96
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)