Podpora manažerského rozhodování pomocí manažerských simulátorů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. ledna 2004
Řešitel: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 160 000 CZK
Registrační číslo 21/03
Číslo zakázky: IG409023x

Projekty řešitele