Teorie systémové dynamiky a tržní struktury

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2005 - 31. prosince 2006
Řešitel: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 191 000 Kč
Registrační číslo GA402/05/0502
Číslo zakázky: GA409015