doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.

Projekty řešitele:

Moderní systémové teorie a aplikace v rozvoji oboru informatika
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Teorie systémové dynamiky a tržní struktury
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Podpora manažerského rozhodování pomocí manažerských simulátorů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)