Moderní systémové teorie a aplikace v rozvoji oboru informatika

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 120 540 Kč
Registrační číslo F4/34/2010
Číslo zakázky: IG409040

Projekty řešitele