Význam a vliv sociálních sítí na formování informační společnosti a sociálně-ekonomického prostředí

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F4/16/2012
Číslo zakázky: IG409012