Význam a vliv sociálních sítí na formování informační společnosti a sociálně-ekonomického prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 422 840 Kč
Registrační číslo F4/16/2012
Číslo zakázky: IG409012