Práce se znalostmi v prostředí internetu-se zaměřením na optimalizaci vyhledávacích algoritmů

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 130 000 Kč
Registrační číslo 14/06
Číslo zakázky: IG409046