Aktuální otázky sociálních médií – bezpečnost a ochrana soukromí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 506 040 Kč
Registrační číslo F4/27/2019
Číslo zakázky: IG409049
Tento dvouletý projekt se zaměřuje na otázky bezpečnosti a ochrany soukromí v prostředí sociálních médií (SM).
** Grant je zaměřen na podporu vytipovaných mladých diplomantů (4. a 5. ročník + zahraniční studenti ISM) s prokazatelným (ať již pracovním či akademickým) zájmem o problematiku sociálních médií v kontextu ochrany soukromí a bezpečnosti.
V případě přidělení grantu kromě "tradiční" publikační činnosti ve formě účasti na konferencích (první je plánována již na začátek roku 2019 - příspěvek na konferenci New Media Inspiration) bude neopomenutelným benefitem i zpracování relevantních diplomových prací a velká šance na pokračování některých diplomantů v práci na této problematice v doktorském studiu.

** ODBORNOST grantu zaručuje osoba podavatele, který se problematice sociálních sítí a médií věnuje přes 10 let (první skripta na toto téma vydal v roce 2007), na VŠE garantuje 2 předměty věnující se problematice sociálních sítí (4SA526-Nová média a sociální sítě / New Media and Social Network Services a 4SA220-Web 2.0 a sociální sítě), k této problematice vydal dvoje skripta a několik kapitol v monografich.