Fake news a sociální média

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. PhDr. Antonín Pavlíček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 549 040 CZK
Registrační číslo F4/13/2021
Číslo zakázky: IG409011
Cílem grantu je analyzovat, jak se šíři zprávy v prostředí sociálních sítí a pokusit se identifikovat prediktory virální zprávy. Dále je cílem najít charakteristiky, jak má vypadat zpráva, která má být či naopak nemá být dále šířená sdílením mezi uživateli. Charakteristiky mohou být typové či obsahové.