Využití moderních statistických metod a informačních technologií při tvorbě záchranného systému lidských životů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Mgr. Ondřej Matuštík, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 62 350 Kč
Registrační číslo F4/16/2010
Číslo zakázky: IG409020

Projekty řešitele