Ing. Mgr. Ondřej Matuštík, Ph.D.

Projekty řešitele:

Využití moderních statistických metod a informačních technologií při tvorbě záchranného systému lidských životů
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)