Vzdělávací virtuální prostor pro podporu kognitivního nadání na středních školách

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2016 - 31. prosince 2016
Řešitel: doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Podpora nadaných žáků základních a středních škol
Celkový rozpočet: 390 000 CZK
Registrační číslo 0085/7/NAD/2015
Číslo zakázky:

Projekty řešitele