Soutěže nadaných žáků ve virtuální realitě

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2017
Řešitel: doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Podpora nadaných žáků základních a středních škol
Celkový rozpočet: 375 000 CZK
Registrační číslo 51122/2017
Číslo zakázky: ÚD409077

Projekty řešitele