Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora nadaných žáků základních a středních škol

Soutěže nadaných žáků ve virtuální realitě
2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Podpora nadaných žáků základních a středních škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Vzdělávací virtuální prostor pro podporu kognitivního nadání na středních školách
2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Podpora nadaných žáků základních a středních škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)