Jazykové soutěže 2024 NJ

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2024 - 31. prosince 2024
Řešitel: PhDr. Martin Filip, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra slovanských jazyků (2090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Podpora nadaných žáků základních a středních škol
Celkový rozpočet: 126 800 CZK
Registrační číslo 25-8-SOU-2024
Číslo zakázky:
Organizace olympiády z jazyka německého 2024 – realizace a garance ústředního kola jazykové soutěže v roce 2024.
Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je rozvoj jejich jazykové kompetence. Jazykové soutěže rozšiřují základní znalosti žáků v dané oblasti, podporují a motivují talentované a nadané žáky. Přínosy: Navázání bližšího vztahu se středními, ale i základními školami a krajskými úřady. Zvýšení informovanosti středoškolských studentů o VŠE/FMV a jejích silných stránkách.