Jazykové kurzy pro ukrajinské studenty 14-18

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. června 2022 - 30. června 2022
Řešitel: PhDr. Martin Filip, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra slovanských jazyků (2090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: ostatní
výzva: Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
Celkový rozpočet: 212 000 CZK
Registrační číslo 56/15/UKR-JK/2022
Číslo zakázky: ÚD209012
Cílem je vytvoření, organizace a realizace intenzivních kurzů českého jazyka pro ukrajinské studenty.