Využití principů válečných her pro obohacení analýzy bezpečnostních rizik

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Jan Andraščík
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 143 520 CZK
Registrační číslo F4/22/2022
Číslo zakázky: IG409022
Výsledky analogy rizik většinou odpovídají znalostem lidí, kteří je provádějí. Nemají-li lidé provádějící samotnou analýzu praktické zkušenosti s některými identifikovanými riziky, nemusejí být schopni efektivně ohodnotit daná rizika. Díky využití válečných her, v rámci kterých dokáží lidé prakticky simulovat jednotlivá rizika, bude možné zvýšit přesnost výsledků analýzy rizik. Projekt bude zaměřen na analýzu možného využití principů válečných her v procesech analýzy rizik. Navrhované oblasti a výstupy jsou specifikovány následovně: Existující metody analýzy a řízení rizik, Existující metodiky provádění válečných her z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti, Aplikace válečných her v procesu analýzy a řízení rizik informační a kybernetické bezpečnosti. Očekávané výstupy jsou detailně popsány v přihlášce.

Projekty řešitele