Znalosti a kritické systémové myšlení: Informace, znalosti v hospodářské organizaci vyžadují člověka tvořivě využívajícího ICT

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: Ing. Antonín Rosický, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 90 000 CZK
Registrační číslo 24/03
Číslo zakázky: IG409033x

Projekty řešitele