Využití znalostního a informačního managementu jako faktoru úspěchu pro české podniky v evropském prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2005 - 31. prosince 2006
Řešitel: Ing. Antonín Rosický, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 750 000 Kč
Registrační číslo GA402/05/0757
Číslo zakázky: GA409025

Projekty řešitele