Ing. Antonín Rosický, CSc.

Projekty řešitele:

Využití znalostního a informačního managementu jako faktoru úspěchu pro české podniky v evropském prostředí
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Znalosti a kritické systémové myšlení: Informace, znalosti v hospodářské organizaci vyžadují člověka tvořivě využívajícího ICT
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)