Ing. Antonín Rosický, CSc.

Projekty řešitele:

Využití znalostního a informačního managementu jako faktoru úspěchu pro české podniky v evropském prostředí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)

Znalosti a kritické systémové myšlení: Informace, znalosti v hospodářské organizaci vyžadují člověka tvořivě využívajícího ICT
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)