Social Ties

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2022
Řešitel: Mgr. Jana Syrovátková
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkový rozpočet: 1 341 648 Kč
Registrační číslo 5/2021
Číslo zakázky: ES409050

Projekty řešitele