Měření přínosu ICT ke konkurenceschopnosti české ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Josef Hubáček
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 666 810 Kč
Registrační číslo F4/6/2011
Číslo zakázky: IG409061

Projekty řešitele