Ing. Josef Hubáček

Projekty řešitele:

Měření přínosu ICT ke konkurenceschopnosti české ekonomiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)