Využití ICT nástrojů pro podporu hodnocení výkonnosti a motivaci pracovníků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Václav Oškrdal, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 99 360 Kč
Registrační číslo F4/32/2010
Číslo zakázky: IG409030

Projekty řešitele