Ing. Václav Oškrdal, Ph.D.

Projekty řešitele:

Využití ICT nástrojů pro podporu hodnocení výkonnosti a motivaci pracovníků
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)