Ing. Václav Oškrdal, Ph.D.

Projekty řešitele:

Využití ICT nástrojů pro podporu hodnocení výkonnosti a motivaci pracovníků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)