Management personálních dopadů outsourcingových projektů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Martin Dvořák
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 87 400 Kč
Registrační číslo F4/37/2010
Číslo zakázky: IG409050

Projekty řešitele