Ing. Martin Dvořák

Projekty řešitele:

Management personálních dopadů outsourcingových projektů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra systémové analýzy (4090)