Ing. Martin Dvořák

Projekty řešitele:

Management personálních dopadů outsourcingových projektů
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)