Rozvoj elektromobility v ČR v návaznosti na elektrickou přenosovou soustavu, distribuční síť a decentralizovanou výrobu elektrické energie

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. května 2023
Řešitel: doc. Ing. Mgr. Zdeněk Smutný, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
program: OP PIK
výzva: Aplikace
Celkový rozpočet: 1 862 998 CZK
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015746
Číslo zakázky: ER409099
Navrhovaný projekt řeší nedostatečné kapacity rozvodné elektrické sítě v případě úspěšného (masivního) zavádění elektromobilů v ČR. Cílem projektu je vytvořit SW nástroj (aplikace LISp-Miner, dlouhodobě vyvíjená na FIS VŠE), která propojí dopravní model ČR s energetickým modelem ČR.