Ministerstvo průmyslu a obchodu - OP PIK

Enterprise Assistant
2020 - 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Výzkum a vývoj softwarového vzdělávacího nástroje ASISYS zahrnujícího prvky umělé inteligence
2020 - 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Realtime PtB Scoring
2019 - 2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Partnerství znalostního transferu

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Systém kybernetické bezpečnosti nové generace
2019 - 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Rektorát
Centrum informatiky (9400)

Rozvoj elektromobility v ČR v návaznosti na elektrickou přenosovou soustavu, distribuční síť a decentralizovanou výrobu elektrické energie
2019 - 2023
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)