Enterprise Assistant

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. června 2020 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Oleg Svatoš, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
program: OP PIK
výzva: Aplikace
Celkový rozpočet: 3 554 632 CZK
Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020044
Číslo zakázky: ER406040