Ing. Oleg Svatoš, Ph.D.

Projekty řešitele:

Automatizace tvorby marketingového obsahu umělou inteligencí - Incomaker NEXT
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Enterprise Assistant
2020 - 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)