Ing. Oleg Svatoš, Ph.D.

Projekty řešitele:

Enterprise Assistant
2020 - 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)