Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií

Řešené projekty

Automatizace tvorby marketingového obsahu umělou inteligencí - Incomaker NEXT
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2023 - 2025

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Škálování a tailoring agilních přístupů k vývoji a provozu softwarových systémů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Efektivní řízení motivace softwarových profesionálů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Model pro prediktivní údržbu zařízení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Inovativní metody dodávky softwarových systémů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Využití otevřených dat v rámci Competitive Intelligence
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Entitně orientovaná datová tržiště pro self-service reporting a analytické využití
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Inovace hodnocení kvality ICT služeb prostřednictvím analýzy nestrukturovaných dat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Metodika zavádění eHealth do zdravotnických zařízení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Automatizovaná extrakce byznys pravidel se zpětnou vazbou
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Návrh a vývoj katalogu služeb Cloud Computingu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Shared Standards for Open data and Public Sector Information
7. rámcový program (7 RP)
2014 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Ekonomické modely otevřených dat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Zlepšování procesů vývoje softwaru a řízení kvality softwaru pro zajištění konkurenceschopnosti firem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Podniková architektura v prostředí cloud computingu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2011 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Podpora udržitelného rozvoje malých a středních podniků inovacemi ICT
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2011 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

CLOUD COMPUTING ADOPTION AND GOVERNANCE: Models and Guidelines
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

zavedení procesu řízení kvality jako integrální součásti metodiky vývoje informačního systému
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Enterprise Architecture as Management Principle for SMEs
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Pokročilé principy a modely řízení podnikové informatiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Model metrik měření ekonomické efektivnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Inovace informačních systémů podporující konkurenceschopnost podniků
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Modelování podnikových procesů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Model metrik měření ekonomické efektivnosti podnikové informatiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Modifikace modelu řízení informatiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Podpora podnikání SME (malých a středních podniků - Small and Medium Enterprise) prostředky ICT (Information and Communication Technologies - Informační a telekomunikační technologie)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Modelování podnikových procesů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Proces transformace informačních systémů při zavedení nových typů služeb
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Metakonfigurace zařízení počítačové sítě
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Příprava programu spolupráce malých a středních podniků s vysokými školami
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Inovace počítačové laboratoře pro tvorbu heterogenních informačních systémů
FRVŠ
2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Aktivní podpora účasti kateder FIS v šestém rámcovém programu EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Informační infrasrtuktura kateder na VŠE
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Referenční modely podnikových procesů
FRVŠ
2000

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Aktivní prezentace výsledků výzkumu KIT VŠE Praha v oblasti metrik software
MŠMT

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Laboratoř pro objektový vývoj informačních systémů
FRVŠ

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Prezentace výsledků výzkumu "Method Engineering" Katedry informačních technologií
MŠMT

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)