Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií

Řešené projekty

Experimentální agilní metodiky pro řízení motivace ve Velmi Malých Entitách
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Automatizace tvorby marketingového obsahu umělou inteligencí - Incomaker NEXT
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Škálování a tailoring agilních přístupů k vývoji a provozu softwarových systémů
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Efektivní řízení motivace softwarových profesionálů
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Enterprise Assistant
2020 - 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Model pro prediktivní údržbu zařízení
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Realtime PtB Scoring
2019 - 2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Partnerství znalostního transferu

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovativní metody dodávky softwarových systémů
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Rozvoj a zvýšení efektivity inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE
2018 - 2021
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: 26. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Využití otevřených dat v rámci Competitive Intelligence
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Entitně orientovaná datová tržiště pro self-service reporting a analytické využití
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace předmětu Řízení podnikové informatiky
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace hodnocení kvality ICT služeb prostřednictvím analýzy nestrukturovaných dat
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Metodika zavádění eHealth do zdravotnických zařízení
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Automatizovaná extrakce byznys pravidel se zpětnou vazbou
2014 - 2016
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace databáze otázek k přijímacímu řízení na navazující magisterské studium a optimalizace způsobu jejich hodnocení
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace předmětu Podnikání a obchodování na Internetu
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Návrh a vývoj katalogu služeb Cloud Computingu
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Shared Standards for Open data and Public Sector Information
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení
2013 - 2015
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Program: Program přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Ekonomické modely otevřených dat
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Zlepšování procesů vývoje softwaru a řízení kvality softwaru pro zajištění konkurenceschopnosti firem
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Knowledge partnership for intrapreneurial skills development and modern education
2013 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Podniková architektura v prostředí cloud computingu
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Podpora udržitelného rozvoje malých a středních podniků inovacemi ICT
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

CLOUD COMPUTING ADOPTION AND GOVERNANCE: Models and Guidelines
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

zavedení procesu řízení kvality jako integrální součásti metodiky vývoje informačního systému
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Enterprise Architecture as Management Principle for SMEs
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Pokročilé principy a modely řízení podnikové informatiky
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Sociální síť informatiků v regionech České Republiky
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.4 Partnerství a sítě

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Partnerská síť informačních profesionálů (PARTSIP)
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.4 Partnerství a sítě

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Model metrik měření ekonomické efektivnosti
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace informačních systémů podporující konkurenceschopnost podniků
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Modelování podnikových procesů
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Model metrik měření ekonomické efektivnosti podnikové informatiky
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Modifikace modelu řízení informatiky
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Podpora podnikání SME (malých a středních podniků - Small and Medium Enterprise) prostředky ICT (Information and Communication Technologies - Informační a telekomunikační technologie)
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Modelování podnikových procesů
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Proces transformace informačních systémů při zavedení nových typů služeb
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Metakonfigurace zařízení počítačové sítě
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Příprava programu spolupráce malých a středních podniků s vysokými školami
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace počítačové laboratoře pro tvorbu heterogenních informačních systémů
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Aktivní podpora účasti kateder FIS v šestém rámcovém programu EU
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Informační infrasrtuktura kateder na VŠE
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Referenční modely podnikových procesů
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Aktivní prezentace výsledků výzkumu KIT VŠE Praha v oblasti metrik software
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Laboratoř pro objektový vývoj informačních systémů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Prezentace výsledků výzkumu "Method Engineering" Katedry informačních technologií
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)