Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2007 - 31. prosince 2009
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 755 000 Kč
Registrační číslo GA201/07/0455
Číslo zakázky: GA406017