Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky

Doba řešení: 1. ledna 2007 - 31. prosince 2009
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)
Agentura: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Registrační číslo GA201/07/0455
Číslo zakázky: GA406017