Zvyšování kvality fungování Informační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Udržitelnost do: 28. února 2028
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Kontaktní osoba: Renata Hertlová
Pracoviště: Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP Praha - pól růstu
výzva: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV
Celkový rozpočet: 35 000 000 CZK
Registrační číslo PK-5585
Číslo zakázky: ER 903331
Dokončení rekonstrukce prostor xPORT (zejm. úprava vytápění a vzduchotechniky a vstupu do prostor).