Aktivní podpora účasti kateder FIS v šestém rámcovém programu EU