Aktivní podpora účasti kateder FIS v šestém rámcovém programu EU

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. listopadu 2001 - 30. září 2002
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 44 000 Kč
Registrační číslo 6/01
Číslo zakázky: IG406041