Zvýšení kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. května 2020 - 30. června 2023
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Halaštová
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VVV
Celkový rozpočet: 21 060 000 CZK
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016936
Číslo zakázky: ES100050, více