Rozvoj a zvýšení efektivity inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2021
Udržitelnost do: 3. srpna 2026
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Kontaktní osoba: Renata Hertlová
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP Praha - pól růstu
výzva: 26. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů
Celkový rozpočet: 21 831 636 CZK
Registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_042/0000606
Číslo zakázky: ER903318