Magistrát hl. m. Prahy - OP Praha - pól růstu

Zvyšování kvality fungování Informační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE
2021 - 2023
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

PoC transdisciplinárních komercializačních konceptů inovační agentury ILA III
2019 - 2020
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: 32. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Rozvoj a zvýšení efektivity inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE
2018 - 2021
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: 26. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator
2017 - 2018
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: 10. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)