PoC transdisciplinárních komercializačních konceptů inovační agentury ILA III

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2020
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP Praha - pól růstu
výzva: 32. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe
Celkový rozpočet: 1 770 000 CZK
Registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000825
Číslo zakázky: ER903319