Mezinárodní mobility pro rozvoj vědy na VŠE (Mobility II)

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. března 2020 - 30. června 2023
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Marie Lopez Gutierrez
Pracoviště: Rektorát
Prorektor pro rozvoj a Corporate Relations (9013)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VVV
výzva: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
Celkový rozpočet: 7 498 872 CZK
Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016932
Číslo zakázky: ES901330