Engagement for sustainability - University Leaders in SDGs II (UNILEAD II)

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2023 - 31. prosince 2023
Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Petr Petera, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2023
Celkový rozpočet: 750 000
Registrační číslo C5-2023
Číslo zakázky: RC901343
Cílem projektu je posílit roli univerzit jako "efektivních, odpovědných a inkluzivních" veřejných organizací prostřednictvím usnadnění implementace doporučení k udržitelnému rozvoji VVŠ vytvořených v rámci předchozího projektu UNILEAD, a to včetně aktivizace studentů a zaměstnanců.