Ing. Petr Petera, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza vztahu strategického manažerského účetnictví k řízení a výkonnosti firem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Odměňování pracovníků v závislosti na výkonnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)

Systém měření a řízení výkonnosti podniku a jeho vazba na systém odměňování a motivace pracovníků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra manažerského účetnictví (1070)